top of page

גיזום עצים

אנו מבצעים גיזום עצים מסוכנים, הורדת ענפים וגזעים באמצעות חבלים על מנת למנוע פגיעה בנפש ורכוש. גיזום דקלים ניקוי ענפים ופירות. הפחתות משקל למניעת קריסות ושבירת עצים. 

כריתת עצים

לפעמים, בין אם בגלל בנייה, סכנה סביבתית או בריאותית לרכוש או נפש קיים הצורך לבצע כריתות עצים.

אנו מבצעים כריתות מורכבות, באמצעות מנופים או ע"י טיפוס חבלים, הורדת העץ בשלבים ע"י קשירות, וזאת על מנת להבטיח שלא ייגרם נזק בשום צורה. כמובן שאנו עובדים עם כל האישורים הנדרשים וביטוחים מלאים.

אורטופדיה של העץ

כאשר עצים בוגרים שלא טופלו כראוי בעברם מגיעים למצב בו הם מסכנים את הסביבה או אפילו את עצמם (כאשר ענף משמעותי נשבר, הוא מסכן את המשכיות העץ ע"י חשיפה לרקבונות ומזיקים). ניתן לבצע תהליך מונע שבירה ע"י אמצעים מכאניים כמו מוטות חיזוק, כבלי פלדה ועוד. התערבות כירורגית זו (מכאן שמה אורטופדיה) נותנת חיזוק משמעותי לענפים הבעייתיים ומאפשרת גם לעץ וגם לסביבה להנות ללא סכנה מעוד שנים רבות של סימביוזה.

העתקת עצים

כאשר עצים בוגרים או עתיקים ויקרי ערך כספי או ריגשי נדרשים לעבור מקום מאילוצי בניה או דרישות שונות, יש לבצע העתקה. תהליך ההעתקה הינו נושא מורכב הכולל הכנה של תקופה ארוכה מראש וגיזומים מקדימים, ציוד מכני הנדסי כבד, והכנת הסביבה החדשה. אצלנו התהליך לא מסתיים שם וממשיך מעקב אחר העץ על מנת לוודא קליטה טובה של העץ. 

טיפול במזיקים וריקבונות

עצים מסוגים שונים רגישים למזיקים ומחלות. פגיעות אלו בעץ משפיעות באופן ישיר על מראהו וחיוניותו. אנו מטפלים ואף מונעים פגיעת מזיקים בעצים כמו למשל חדקונית הדקל האדומה בדקלים, אמברוזיה במטעי אבוקדו ועצים נוספים, סס הנמר ועוד רבים אחרים. אנו במבצעים טיפולים על מנת לנקות ולדאוג שהעץ שלכם ישוב להיות חיוני ובריא לעוד שנים ארוכות מאד.

ייעוץ והדרכות

הצוות שלנו מורכב כולו מבעלי תעודות גוזם מומחה ומפקחים, הניתנות לבעלי הסמכה ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר. וככאלה שלמדו ולמדים כל יום, אנו יכולים לייעץ לכם ללא עלות. אנו מבצעים הדרכות לילדים ונוער בנושא העצים, הסברה והכרה, וזאת על מנת שהדורות הבאים ידעו להעריך את עושרו האמיתי של העצים והטבע בארץ.

השירותים שלנו

העתקה+מזיקים+ייעוץ
bottom of page